Welkom bij
Dansvereniging Terpsichoré 
 
Ter =lichaam, Psi= geest en Choré= harmonie, met lichaam en geest komen tot één harmonie of choreografie.
BESTUURSMEDEDELING 
In de Algemene Ledenvergadering van
3 oktober 2018 zijn er een aantal besluiten genomen.
Het bestuur verwijst u graag door naar de link
aan de linkerkant van deze pagina